Proces kupoprodaje

Za proces prometa nekretnine potrebno je da postoje nekretnina, prodavac, kupac, i naravno dobra volja i uslovi da se kuporodaja može obaviti.

Kada imamo gore navedene elemente sledeća je procedura:
– Predugovor (poželjno da se overi u kod Javnog beleznika)
– Kapara(rezervacija)
– Ugovor (obavezna overa kod Javnog beleznika)
– Isplata kupoprodajne cene sa ulaskom u posed